Regulamin

Regulamin zakupów:

1. Wysyłka zamówionych towarów dokonywana jest we wtorki i piątki o godz. 14.00. Towary zamówione bądź opłacone w te dni po godzinie 12.00 będą realizowane przy następnej wysyłce.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania zamówionego towaru Pocztą Polską najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej, bądź od dnia zaksięgowania kwoty na koncie w przypadku przedpłaty przelewem. Przesyłki nadawane są formą 'Paczka 48h'.

3. W dniu nadania przesyłki do odbiorcy wysyłany jest e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia na "Wysłane -pobranie" lub "Wysłane - przelew". Na życzenie Odbiorcy Sprzedawca przekazuje Odbiorcy numer nadania przesyłki.

4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki spowodowane podaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Jeśli przesyłka wraca do Nadawcy z powodu błędnego adresu, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztu odbioru przesyłki przez nadawcę.

5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zawinione przez Pocztę Polską. W przypadku niedostarczenia przez Pocztę Polską przesyłki w ciągu 13 dni od dnia wysłania przesyłki Odbiorca proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcę celem złożenia reklamacji na poczcie. Reklamacja składana jest najwcześniej 13, a najpóźniej 16 dni po nadaniu przesyłki.

5a. Jeśli w skutek złożenia reklamacji przesyłka dotrze do Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Nadawcę. Jeśli przesyłka wróci do Nadawcy, w zależności od przyczyny zwrotu, przesyłka może zostać wysyłana jest ponownie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu tego faktu z Odbiorcą. Jeśli w skutek złożenia reklamacji przesyłka nie odnajdzie się się w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, Nadawca, na życzenie Odbiorcy, zobowiązuje się do powtórnego wysłania przesyłki, lub w przypadku braku określonego towaru, do zwrotu ewentualnie wpłaconej należności. Powtórna wysyłka realizowana jest najpóźniej 7-go dnia roboczego od zgłoszenia reklamacji.

5b. Jeśli przesyłka zostanie wysłana ponownie, a pierwsza - zaginiona przesyłka mimo wszystko zostanie doręczona w terminie późniejszym, Odbiorca ma prawo do zwrotu drugiej przesyłki na koszt Sprzedającego, jeśli była to przesyłka pobraniowa. Jeśli druga przesyłka nie była pobraniowa, Odbiorca ma obowiązek wpłacić należność na konto Sprzedającego za drugą przesyłkę lub odesłać ją do Sprzedającego na koszt Sprzedającego.

5c. Odbiorca akceptuje fakt, że w skutek procesu reklamacyjnego i ewentualnego powtórnego wysyłania przesyłki, całkowity czas trwania realizacji zamówienia może wynieść 1 miesiąc.

5d. W przypadku wydłużenia się realizacji zamówienia ponad 14 dni, niezależnie od przyczyny opóźnienia Odbiorca ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

6. Jeśli Odbiorca nie odbierze przesyłki w ciągu 14 dni od otrzymania aviso i przesyłka wróci do Nadawcy, Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów odbioru zwrotnego przesyłki.

7. Jeśli Zamawiający zrezygnuje z zakupu towaru w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia, ma on prawo do zwrotu zakupionego towaru pod warunkiem, że opakowanie nie zostało otwarte. Przesyłkę zwrotną opłaca w takim przypadku Zamawiający.

8. Proszek Zasadowy dr Auera oraz Proszek Zasadowy Auer Sport są suplementami diety. Informacje przedstawione na witrynie mają charakter skrótowy i nie stanowią obietnicy poprawy stanu zdrowia. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania preparatu w określonej chorobie, zaleca się konsultację u lekarza mającego wiedzę w zakresie właściwości i stosowania suplementów diety.